Skirvo

Skirvo ligger i ett vackert, småkuperat landskap. Skogen här är tydligt präglad av historiska skogsbränder som har format ekosystemet och skapat gott om död ved, till glädje för insekter, svampar och fåglar.

Dött liggande träd med mossa på i gammelskog

Skirvo. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet med sin kuperade miljö ligger 22 kilometer sydsydost om Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Mellan de två bergen Skirvvuovárrie och Gåbddies breder sig ett vackert småkuperat moränbacklandskap ut sig. Bränder har påverkat Skirvo genom att skapa en skog med träd i många olika åldrar, och även lämnat spår i träden i form av brandljud. Tittar du riktigt noga ovanpå kullfallna gamla tallar hittar du kanske den lilla laven dvärgbägarlav.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2017

Storlek: cirka 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat