Nuorteliden

På den branta nordsluttningen av berget Nuorteliden växer gammal barrblandskog som aldrig nåtts av det moderna skogsbruket.

Gammelskog

Nuorteliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I östra delen av naturreservatet är det tallen som dominerar medan det längre västerut är granen som är det vanligaste trädslaget. Skogen är gammal, det finns gott om tallar som är drygt 300 år och ännu äldre träd, riktigt gamla bjässar på 400-450 år, står spridda i sluttningen. På de gamla granarna växer rikligt med hänglavar, främst garnlav. Här och där finns en hel del sälg och på dessa kan du hitta den gröna lunglaven.  

Hela området bär spår efter tidigare skogsbränder. Brandljud, sår i träden som uppkommer av eldens hetta, hittas i både tall, björk och gran. Nuorteliden brann troligen någon gång omkring 1850, då mycket stora skogsbränder härjade i trakten. 

Under försommaren 2011 drabbades trakten av mycket kraftiga vindar, som fällde mycket stora mängder skog. Även naturreservatet drabbades av stora stormfällningar, i de centrala delarna ligger de omkullblåsta träden som ett plockepinn och det kan vara svårt att ta sig fram.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat