Lillträskberget

Reservatet är lättillgängligt och lättvandrat och erbjuder såväl utsikt från toppen av berget som en fin liten tjärn omgiven av gamla tallar.

Sjö med barrskog intill

Lillträskberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lavskrikans rike

Typisk för Lillträskberget är tallskog eller barrblandskog av hög ålder, mestadels kring 200 år. Såväl lavskrika som tretåig hackspett, två rödlistade arter knutna till gamla naturskogar, håller till i området. Det är inte omöjligt att du får träffa på lavskrika på nära håll för det är en nyfiken fågel som gärna vill ha en godbit från din lunch eller fika.

Här ligger inte kvar så mycket död ved som det brukar göra i gammelskogar. En kvarglömd hög med tjärbränsle vittnar om att människor har tagit ved till tjärbränning. Tillgången på stående död ved är däremot bra.

Stortjärnen är en klarvattentjärn i området som är omgiven av urskogsartad tallsumpskog med tallar upp till cirka 400 års ålder.

Längst i nordost omfattar området kanten av en sänkt liten sjö, Lillträsket som dikades ut i början av 1930-talet för att ge bättre slåtter för bönderna i Gallejaur. I den tidigare strandlinjen är marken sandig och en bård av naturligt uppvuxen björkskog kantar den tidigare sjön.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2014

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat