Harrejaureliden

Harrejaureliden består av ett stort, urskogsbeklätt bergskomplex. Det största och högsta berget, Harrejaureliden, reser sig 645 meter över havet. Berget ligger mitt i området och stupar brant 200 höjdmeter mot söder. Härifrån är det en storslagen utsikt.

Utsikt från berg över skogsmark och sjöar

Utsikt från Harrejaureliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I de sydvästra delarna av området rinner två bäckar samman och bildar den större Harrejaurebäcken. Likaså i reservatets nordöstra del finns två bäckar som rinner på ömse sidor om Mittberget. Fortsätter du söderut gränsar området till det stora naturreservatet Reivo.  

Nästan all skog i området är opåverkad av skogsbruk. Stora delar av skogen är så kallade brännor det vill säga de har vuxit upp efter en brand. De flesta av brännorna uppkom för cirka 130-140 år sen och består av frodvuxna tallar och granar tillsammans med mycket lövträd. På bergens nordsluttningar finns i stället gammal granskog. Här finns gott om död ved som är så viktigt för många urskogslevande arter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 9,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat