Björknäs

I Björknäs finns gammal granskog med inslag av en del björkar och gamla tallar. Skogen består av allt från unga granar till mycket gamla träd och nedfallna trädlågor som fått ligga kvar och bli bostad åt olika lavar och vedsvampar.

Barrskog med solbelysta lingon i förgrunden.

Den döda vedens trädslag, storlek och grad av nedbrytning påverkar vilka arter som trivs på just den lågan. I Björknäs finns bland annat de tre sällsynta vedsvamparna ostticka, gränsticka och rosenticka. Träden är rikligt klädda med tagellavar.

I den nordostliga, övre delen av naturreservatet är marken torrare och där växer det mera tall. En del gamla sälgar står inne i barrskogen, dessa är också viktiga för många arters överlevnad. Mot den västra gränsen i reservatet ligger en liten sjö.

Barrskog från ovan med tre sjöar i bakgrunden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1997

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000