Akkelis

Från de öppna hedmarkerna närmast Akkelis topp har man en fantastisk utsikt över det omgivande sjörika landskapet. Det går en stig upp på berget.

Akkelis vy

Parkeringsmöjligheter finns i området vid byn Bukt. En fin vandringsled börjar vid parkeringen och leder dig upp till berget Akkelis. En skoterled når upp till raststugan på toppen av berget.

Bergsområde, fjällhedar och granithällar

Akkelis Fjällurskog består av ett bergsområde mellan sjöarna Aisjaur och Hornavan. Fjället Akkelis högsta topp är 784 meter. De övre delarna av reservatet består av fjällhedar, på en del ställen finns även stora områden med granithällar som har spolats kala under slutet av istiden när isen höll på att smälta bort.

Urskogsliknande barrskog

Längre ner i naturreservatet finns en urskogsliknande barrskog som framför allt består av gran. I fuktiga, näringsrika stråk i områdets norra del finns det frodiga granskogar med höga örter i markskiktet. Akkelis nyttjas flitigt för friluftsliv, jakt, fiske och bärplockning. I området bedrivs även renskötsel.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skoterled Skoterled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog
Bildat år: 2000
Storlek: 55,5 kvadratkilometer
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000