Gallejaur by

Sommaräng med timmerhus

Anders Larsa-gården i Gallejaur, uppförd på 1860-talet. Foto: Leif Björk

På ett unikt sätt kan byn Gallejaur belysa en hel epok i Norrbottens historia - från 1800-talets nybyggarepok till 1900-talets folkhemsbygge. Under delar av året kan du här ta del guidade visningar, utställningar och olika arrangemang. Passa också på att besöka naturreservatet med unik skogsmark intill.

Gallejaur by utgör i sin helhet en unik och välbevarad kulturmiljö i Norrbotten. Byn blev kulturreservat 2008 på grund av sina höga kulturhistoriska och biologiska värden. I reservatet ingår också myren Bergmyran som nyttjats som slåttermark för byn under århundraden. Stora delar av den omgivande skogen är naturreservat.

Från nybyggarepok till folkhemstid

Den förste nybyggaren i Gallejaur hette Pehr Svensson och började uppföra sin gård 1801. Fler gjorde som han och 1800-talet blev en nybyggenas tid i Gallejaur. I inlandets bistra klimat var den soliga sydsidan av Gallejaursjön en bra plats att slå sig ner på. Små kornåkrar och potatisland togs upp på sluttningen. I skogen fanns virke och vilt att jaga och fisk från sjön bidrog till försörjningen.

Människorna i Gallejaur levde av jordbruk, jakt, fiske och så småningom skogsbruk. Att kunna hålla djur var ännu viktigare än odlingen och tillgången till hö från goda slåttermarker, som den intilliggande Bergmyran, var avgörande för överlevnaden. I hävdade marker som denna bevaras också ett viktigt biologiskt kulturarv. Familjerna i området ägde också ofta renar som sköttes av samerna i området. Den köksträdgård, som systrarna Karlssons föräldrar anlade på 1920-talet kan idag belysa trädgårdsodlingens historia i Norrbotten på ett levande sätt.

In i vår tid har byn Gallejaur har bebotts av släktingar till de första nybyggarna. Systrarna Greta, Lisa och Ebba Karlsson växte upp, levde och bedrev jordbruk här på ungefär samma sätt som sina föräldrar fram till 1989, och i samma byggnader. På ett unikt sätt kan Gallejaur därför vittna om de livsvillkor som rådde här från 1800-talets början ända fram till 1960-talet. I kulturreservatet bevaras idag systrarnas livsverk som det såg under deras livstid.

Bebyggelsen speglar byns utveckling

Idag finns nio gårdar i Gallejaur, med omgivande betes- och slåttermarker. De många olika byggnaderna vittnar om olika skeden i byns utveckling och gör Gallejaur till en spännande plats. Allt efter behov har hus tillkommit eller flyttats. Här finns1800-talets omålade timmerbyggnader med spåntak, timmerbyggnader från 1900-talets början, liksom hus med träpanel och plåttak uppförda under 1960-talet. De timrade byggnaderna dominerar och kan vittna om den långa hantverkstradition som idag är en kunskapsbank för dagens hantverkare, som efterhand varsamt restaurerar byggnaderna för eftervärlden.

Under 1950-talet odlades mer mark än tidigare. Men Gallejaursjöns uppdämning inför bygget av Gallejaur kraftstation 1964 medförde stora förändringar. Vattnet steg med hela 13 meter och sjön slukade många av de bästa odlingsmarkerna, betesmarkerna och slåtterängarna. Flera hus fick flyttas. Utan tillräckligt bete och möjlighet till slåtter blev det allt svårare att driva jordbruk. Samtidigt ökade möjligheten till lönearbete, en ny tid tog vid och många av de unga valde att lämna byn.

TEST

Arvet efter systrarna Karlsson

Systrarna Greta, Lisa och Ebba Karlsson föds under 1900-talets början i den då nybyggda så kallade Karlssons- gården. I den stora Anders Larsa-gården bor deras farmor och farfar. Systrarna hjälper sina föräldrar och släktingar i jordbruket och kommer att leva större delen av sina liv i Gallejaur. Tillsammans fortsätter de driva sitt eget jordbruk, sin grönsaksodling och sina djur ungefär på samma sätt som föräldrarna. De bor i var sitt hus, tar hjälp av grannarna i byn och välkomnar vissa nymodigheter som gör arbetet enklare. Men systrarna behåller allt som inte behöver förnyas och är nöjda med sitt liv som idag kan verka ålderdomligt. Samtidigt är de öppna för samhällets förändringar och följer med i tidens skeenden.

Systrarna avvecklar jordbruket 1989. På 1990-talet flyttar de ihop i den så kallade Forslundsgården, det nyaste huset med flest bekvämligheter. Greta och Lisa avlider 1996. Ebba är ensam kvar och välkomnar tidigt Länsstyrelsens engagemang i byns bevarande. Enligt hennes önskan blir byn skyddad som kulturreservat 2008. Ebba Karlsson avlider bara några månader innan invigningen, 86 år gammal.

Besöksinformation och tillgänglighet

Med stöd av Länsstyrelsen bedriver föreningen Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening verksamheten i Gallejaur med guidning, café, utställningar, övernattning, olika arrangemang osv. På uppdrag av Länsstyrelsen sköter även föreningen kulturreservatets byggnader och marker.

Delar av besöksmålet Gallejaur är tillgänglighetsanpassat, som informationshuset med caféet som har rullstolsanpassad entré och toalett. Från informationsbyggnaden går en slänt upp till kulturreservatet där du som går med rullator eller rullstol kan behöva hjälp. Vid guidad visning kan du nå Anders-Larsagården och Karlssongården med hjälp av en flyttbar och brant ramp, där du också kan behöva hjälp. Genom naturreservatet går en led upp till en toppstuga med rastplats och utedass. Leden når du direkt från kulturreservatet.

Ta gärna kontakt med Gallejar-Järvlia Kulturbygdsförening för närmare information om tillgängligheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Text

Hitta hit

Kulturreservat

Kommun
Arvidsjaur

Sevärdhet
Bevarad bymiljö

Skyddsform
Kulturreservat

Kulturreservat sedan
2008

Storlek
103,5 ha

Förvaltare
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Tillgänglighet Informationsbyggnaden med utställning och café är öppen från juni till augusti samt vid särskilda evenemang.
Se kulturbygdsföreningens webbplats för aktuella evenemang:

www.gallejaur.com Länk till annan webbplats.

För önskemål om övernattning i kulturreservatet - kontakta kulturbygdsföreningen.

Föreskrifter

Var försiktig med byggnaderna och dess miljö, såväl inomhus och utomhus, när du vistas i ett kulturreservat. Markerna, husen och objekten i reservatet har höga kulturhistoriska värden.

Inom kulturreservatet är det inte tillåtet att:

 • Göra upp eld
 • Köra skoter
 • Tälta
 • Skada kulturhistoriska byggnader eller objekt.

Hitta hit

Gallejaur ligger ca 15 km sydväst om Glommersträsk i Arvidsjaurs kommun.Från riksväg 95, tag avfart sydväst in på länsväg 365 mot Norsjö. Efter 8,8 km, tag avfart sydväst in på väg 517 mot Gallejaur. Efter 850 meter, fortsätt sydost in på väg 920 mot Gallejaur. Efter 8 km, sväng av nordöst till parkeringsplats och informationsbyggnad.

Karta

Kontakt