Engelska kanalen och Laxholmen

Ett stort område vid Luleälven i Edefors vittnar om en intensiv tidigare verksamhet med laxfiske och handelsmarknad under flera hundra år. Här finns också spåren av storartade men misslyckade försök att driva järnbruk och vattentransport av järnmalm på älven från gruvorna i norr.

Ett grandiost grävprojekt

Stigande malmpriser vid mitten av 1800-talets gjorde järnmalmen från Gällivare högintressant för export. Den Engelska kanalen har sitt namn efter det nybildade engelska gruvbolaget Gellivare Company Ltd som 1864 tänkte sig forsla malm med järnväg från gruvan till Lule älv, och därifrån vattenvägen ner till kusten. Malmen skulle lastas på pråmar som skulle ledas förbi älvens hindrande forsar via grävda kanaler.

Hälften av kostnaderna för projektet skulle finansieras av statliga skattemedel. Det grandiosa projektet sattes igång 1865. Året efter började kanalbygget vid Edefors. När arbetsstyrkan var som störst arbetade här 1 500 man. Efter tjugo års arbete återstod en fjärdedel av kanalen att gräva. Då avbröt det gruvbolaget projektet på grund av brist pengar. Då hade svenska och finska arbetare flyttat 456 000 kubikmeter jord i onödan.

Järnbruksförsök i Edefors

Ett försök att etablera ett järnbruk i Edefors gjordes så tidigt som 1804. Det skulle spara på dyra och tisödande transporter av järnmalmen ned till norrbottenskusten där de flesta järnbruk låg. Eeforsbruket skulle tillverka tackjärn för vidare frakt till en planerad hammarsmedja i Svartlå. Men arbetet med bygget avbröts innan allt var färdigt. Påbörjade arbetarbostäder och dammbyggnad fick förfalla och masugnen rasade ihop.

Kung Carl XIV Johan köpte upp Edefors och andra järnbruk i Norrbotten 1820. Det blev grunden för Gällivareverken och bygget masugnen i Edefors återupptogs. Då hyttan nästan var färdig 1829 avbröt man bygget och lämnade anläggningen att förfalla. En eldsvåda brände ner bruket och mangården 1834.

Tjärmarknaden vid Luleälven

Varje år i slutet av juli samlades köpmän och hantverkare på marknadsplatsen vid Luleälven med sina varor. Marknaden hölls ända in på 1940-talet och betydde mycket för befolkningen längs älvdalen. Efter tjäran som länge var den viktigaste handelsvaran kallades den ”tjärmarknaden”. Under 1860-talet startade ångbåtstrafik längs älven. Med ökande turistströmmar byggdes ett hotell i Edefors och området blev en viktig knutpunkt längs Lule älv. På 1880-talet drogs en väg fram till samhället. Marknaden utökades blanda annat med nöjen som karuseller, dans och cirkus.

Den magiska labyrinten

Vid Laxholmen har fiske bedrivits åtminstone från 1300-talet. I och med byggandet av Laxede kraftstation 1960 upp­hörde laxfisket helt. I anslutning till fiskeläget finns en labyrint från 1600- eller 1700-talet, en av få som byggts i inlandet. Här finns en koppling till fisket liksom för labyrinterna vid kusten och i skärgården. Vi vet att de flesta labyrinter i landet är från medeltiden, men vad de betyder vet vi inte så mycket om. Oftast finns en anknytning till vatten och fiske, kanske har de anlagts i magiskt syfte för god fiskelycka. I Sverige finns cirka 300 labyrinter och 100 av dem ligger i Norrbotten.

Karta

Besök området vid Engelska kanalen och Laxholmen

Fornvårdsmiljön vid Laxholmen och Engelska kanalen är uppdelad i fyra delområden. Två delar av kanalen finns kvar idag, en som ligger i Edefors och en i Heden. Hyttområdet med rester av masugnsbygget ligger i en småkuperad moränmark ner mot Forsträskbäcken. Här kan man se en dammvall med dammlucka, en stensatt ränna och lämningarna efter masugnen och en husgrund, troligen efter en kvarn. Här finns också en parkeringsplats med en informations­skylt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Engelska kanalen och Laxholmen

Kommun
Boden

Ålder

Skyddsform
Fornlämningsområde

Markägare
Bodens kommun, Vattenfall och Sveaskog

Man står vid stenbelagd vattenfåra.

Engelska kanalen under byggnad vid Edefors. Norrbottens museums bildarkiv.

Kanalbygge med problem

Många av arbetarna i kanalprojektet kom från södra Sverige. När bolaget inte betalade ut lönerna som avtalat blev missnöjet stort. Det sådde osämja mellan svenska och finska arbetare, och mellan arbetarna och lokalbefolkningen. Alkoholmissbruk var vanligt och spädde på problemen. Bråken blev så allvarliga att det ledde till kravaller och ledaren för projektet tillkallade militär. Händelserna har gått till historien som ”Edeforsupproret”.

Kontakt