Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Två människor som kramar runt en stor tall. Foto.

Trädkram! Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute och prova friluftsliv. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv, med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Vad är Friluftslivets år?

Friluftslivets år är ett nationellt projekt som genomförs runt om i landet på regional och lokal nivå. Syftet är att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten bland allmänhet, politiker och beslutsfattare.

Målgrupper

Under Friluftslivets år vill vi uppmuntra och underlätta för personer som idag inte nyttjar friluftsliv i någon större utsträckning att ta sig ut i natur- och kulturlandskapet. Barn i årskurs 4-6 (10-13 år) samt personer med utländsk bakgrund är särskilt prioriterade.

Mer om målgrupper och tips för att nå ovana friluftsutövare (luftenarfri.nu) Länk till annan webbplats.

Varje månad har ett tema

Under året kommer varje månad ha ett särskilt tema som olika aktörer kan samlas kring och inspireras av. Självklart går det bra att inte följa månadstemat också! Här är de teman som finns för olika månader:

 • Januari - invigning
 • Februari - Inspiratör friluftsliv
 • Mars - Friluftskompis
 • April - Hela Sveriges friluftsdag
 • Maj - Friluftsliv i skyddad natur
 • Juni - Äta ute
 • Juli - Sova ute
 • Augusti - Jag har aldrig...
 • September - Gilla friluftslivet
 • Oktober - Lära ute
 • November - Må bra ute
 • December - Dialog friluftsliv

Mer om månadsteman (luftenarfri.nu) Länk till annan webbplats.

Anordna aktiviteter inom "Luften är fri"

Under Friluftslivets år hoppas vi att så många som möjligt vill arrangera aktiviteter under projektets flagg och visa att man är en del av Friluftslivets år samt delar projektets målsättningar. Den som anordnar aktiviteter inom ramen för Luften är fri - Friluftslivets år 2021 kan fritt använda projektets logotype i marknadsföring av aktiviteter under vissa förutsättningar.

Tips och anvisningar till dig som vill anordna aktiviteter (Luftenarfri.nu) Länk till annan webbplats.

Inspiratörer och friluftskompisar

Du som själv utövar friluftsliv eller anordnar friluftslivsaktiviteter är särskilt viktig i genomförandet av friluftslivets år genom att inspirera andra eller kanske ta med en oerfaren kompis ut i naturen. Dela gärna upplevelserna i sociala media genom att använda hashtags #luftenärfri, #luftenärfrinorrbotten och #friluftskompis. På så sätt inspirerar vi varandra.

Friluftsorganisationer, intresseorganisationer och föreningar

Friluftsorganisationer, intresseorganisationer och föreningar runt om i landet spelar en viktig roll för genomförandet av friluftslivets år genom att erbjuda olika former av aktiviteter som underlättar för ovana friluftsutövare att prova på friluftsliv. Luften är fri kan användas som ett hjälpmedel för att nå ut med information och marknadsföring för att nå nya målgrupper och kanske locka nya medlemmar. Projektet bidrar också med kunskapsunderlag och goda exempel som kan inspirera till olika former av aktiviteter.

Skolan

Skolan spelar en viktig roll att få barn intresserade av naturen och ges möjlighet att vistas i naturen på skoltid. Inom ramen för Luften är fri kommer en rad insatser och aktiviteter att genomföras under året för att stötta skolorna i sitt arbete och för att sänka trösklarna för mer utomhusbaserat lärande.

På samlingsplatsen Gilla naturen får du inspiration till lektioner och aktiviteter om och i naturen. Aktiviteterna kan genomföras på skolgården eller i närmiljön - och de flesta kräver ingen speciell utrustning. Gilla naturen anordnar även en fototävling för mellanstadieklasser under september och oktober. Satsningen är en del av Friluftslivets år 2021 och genomförs med stöd från Naturvårdsverket.

Gilla naturens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommuner

Kommunerna har en nyckelroll för ett väl fungerande friluftsliv. Att göra naturen i kommunen tillgänglig, uppmuntra invånarna att ta en aktiv del i friluftslivet samt att föra dialog med och stötta markägare, föreningar och naturturismföretag som agerar i kommunen är några insatser kommunerna gör för att bidra till ett hållbart friluftsliv.

Beslutsfattare

Politiker, myndigheter, chefer och andra beslutsfattare har en viktig roll att uppmärksamma och sprida kunskap om friluftslivets betydelse för bättre folkhälsa, kunskaper om natur och kultur, lokal attraktionskraft samt för möjligheter till sysselsättning inom naturturism och friluftsliv.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen kommer under året att genomföra aktiviteter och informationsinsatser riktade till allmänheten och till friluftslivets aktörer. Mer information kommer.

Landshövdingestafetten

Landets landshövdingar har utmanats att under friluftslivets år genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i länet i en landshövdingestafett. Syftet med landshövdingestafetten är att uppmärksamma friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna även synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden, med möjlighet att utöva friluftsliv i året om. Vi vill också visa på den stora bredden av friluftsaktiviteter, med fokus på det hållbara, enkla och tätortsnära friluftslivet samt att friluftsliv kan utövas av alla.

Norrbottens landshövding har antagit utmaningen och kommer under augusti månad att prova på flugfiske, besöka Saltoluokta fjällstation och göra ett studiebesök på naturum Laponia. Följ stafetten i sociala medier över hela landet under #landshövdingestafetten.

Broschyr om friluftsliv och hälsosam kost

Ett tema som lyfts under friluftslivets år är att äta ute. Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. En del av ett aktivt friluftsliv är att äta ute, och maten vi äter påverkar också hur vi mår. Att kombinera friluftsliv med hälsosam kost bidrar därför på flera sätt till en bättre hälsa. Därför har länsstyrelserna och regionerna i de fyra norrlänen tillsammans tagit fram en broschyr som kan vara en hjälp på vägen att hitta hälsosamma alternativ för matsäcken – ”Äta ute – en väg till bättre hälsa”.

Broschyren riktar sig i första hand till ovana friluftsutövare, men kan också fungera som inspirationskälla för att hitta alternativ till korven.

Dela gärna med dig av dina matäventyr på sociala medier och tagga dem med #luftenärfri #luftenärfrinorrbotten #ätaute

Foldern finns för nedladdning via länken nedan. Det går också att beställa tryckta exemplar.

Äta ute - en väg till bättre hälsa (pdf) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Victoria Bystedt

Naturvårdshandläggare