Lillflötuberget

Naturreservatet utgör ett variationsrikt och till stora delar urskogsartat område. Bergssluttningens frodiga vegetation står i skarp kontrast till omgivande magra tallhedar.

Tall med brandljud

Tall med brandljud. Illustration: Jonas Lundin

Reservatet omfattar Lillflötubergets branta syd- och västsluttning med nedanförliggande myrmark och en tjärn omgiven av tallhed. Skogen i bergssluttningen innehåller tallar som har överlevt minst tre bränder. Den sista branden härjade för cirka 70-100 år sedan och brandspår syns i form av kolade högstubbar och skador på trädstammarna. Den äldsta generationen av träd är omkring 300 år. Hålträd och torrträd är vanliga i sluttningen och skogen är endast svagt påverkad av skogsbruk.  

Liljekonvalj pryder marken på sommaren tillsammans med andra lågväxande örter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • elda
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000