Gammelstadsviken

Gammelstadsviken är en av länets absolut finaste platser att titta på fåglar, särskilt på våren. Området är tillgänglighetsanpassat med leder, eldplatser, fågeltorn, dass och information. Ta med kikaren och matsäcken och upptäck en av Luleås pärlor!

Gammelstadsviken

Vy över Gammelstadsviken med Gammelstads kyrka i bakgrunden. Foto: Thomas Öberg/Länsstyrelsen Norrbotten

Flera leder in till Gammelstadsviken

Från en parkeringsplats vid gamla Haparandavägen går en tillgänglighetsanpassad led fram till sjön. Här finns ett fågeltorn med information om fåglar. Intill det ligger en tillgänglighetsanpassad utkiksramp, två eldstäder och ett dass. I hela reservatet finns det flera vandringsleder med informationsskyltar och rastplatser.

Det går att åka lokalbuss från Luleå centrum (Smedjegatan) med buss 4 mot Aurorum/Porsön och kliva av vid Vänortsvägen. Strax intill busshållplatsen finns en informationsskylt och där börjar en led som leder fram till sjön och fågeltornet.

Luleå lokaltrafiks linje 5 mot Aurorum via Porsön/Universitetet stannar vid Notvikens järnvägsstation och därifrån går en markerad stig norrut in i naturreservatet. En informationsskylt intill en gång/cykelväg visar var leden startar.

Från friluftsmuseet Hägnan intill Gammelstads kyrkby går också en led. Ledstarten ligger intill parkeringsplatsen och är markerad med en informationsskylt. Mer information om naturstigen genom Gammelstadsviken finns på Luleå kommuns webb, se länk till höger.

Det var en gång en havsvik...

Reservatets namn påminner oss om att sjön förr var en havsvik och en farled till hamnen i Luleå Gamla stad. Genom landhöjningen grundades viken upp och blev en insjö.

År 1649 tvingades man flytta staden och hamnen närmare kusten och byggde då upp Luleå Nya stad, nutidens Luleå. Platsen för den gamla hamnen passeras när man vandrar från friluftsområdet Hägnan in i reservatet.

Rastplats med dass och eldstäder

Vy över den tillgänglighetsanpassade rastplatsen med ramp för fågelskådning i Gammelstadsviken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fåglarnas favorit

Varje år häckar ett 80-tal fågelarter i Gammelstadsviken, och många andra rastar här under vårflytten. Det är den grunda, näringsrika sjön med omgivande våtmarker och naturskogar som gör att många fåglar trivs i området. Genom åren har över 200 fågelarter observerats i området, vilket är i klass med många sydsvenska fågelsjöar.

Hundratals salskrakar och andra fåglar rastar här under sin flytt till och från häckningsplatserna i norr. Häckar gör bland annat skäggdopping, snatterand, brunand och skedand. Sothönan har här en av få häckningsplatser i länet. Bland häckande vadare kan nämnas enkelbeckasin, grönbena och gluttsnäppa.
I skogarna har större hackspett sällskap av de mer kräsna arterna spillkråka, mindre hackspett och tretåig hackspett. Här finns också gott om skogsfåglar och många olika sångare.

Strandskata

Strandskata, en av fågelarterna du kan få se i Gammelstadsviken. Foto: Tero Niemi/Johnér

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • cykla och rida på leder
 • köra snöskoter längs skoterled på väl snötäckt mark
 • elda på iordningsställda platser
 • plocka bär och svamp

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Parkering
 • Skoterled
 • Tillgänglighet
 • Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1973, reviderad 2016

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000 och den internationella våtmarkskonventionen Ramsar.