Naturkartan

Mobiltelefonskärmar

Nu har vi samlat all information du behöver för att utforska nya naturupplevelser och planera din nästa vandring i en praktisk app. Norrbottens Naturkarta beskriver Kungsledens och övriga statliga leder i text, bild och på en karta, så att du lättare kan förbereda din fjällvandring. Även länets alla naturreservat och nationalparker finns beskrivna i appen. Och tack vare offlineläget ser du var du befinner dig även där det saknas mobiltäckning.

Norrbottens Naturkarta innehåller beskrivningar av och bilder på Kungsleden och övriga statliga fjälleder, samt länets alla nationalparker och naturreservat. Appen är en "sommar-app" som beskriver sommarleder under barkmarksperioden.

Appen kommer framöver att uppdateras och utvecklas löpande, bland annat med mer information om anläggningarna i våra naturreservat. Nya naturreservat och eventuella förändringar i ledsystemet kommer att uppdateras omgående i appen. För användare är det möjligt att hjälpa förvaltningen genom att använda appens rapporteringsfunktion. Via den kan du enkelt felanmäla någon eventuell brist längs en led eller i ett område, så skickas rapporten till förvaltningen så fort det finns mobiltäckning.

Detta får du i Norrbottens Naturkarta:

  • Tydliga beskrivningar av sommarleder med information om etappdistanser, beräknade vandringstider, service längs leden och mycket mera.
  • Information i text och bild om länets nationalparker och naturreservat, med länkar till mer information.
  • GPS-funktionalitet och offline-läge för användning i områden som saknar mobiltäckning.
  • Rapporteringsfunktion där vi tillsammans kan se till att våra områden och anläggningar hålls i gott skick.
  • Allmän information om fjällsäkerhet, allemansrätten, nationalparker, naturreservat och annat bra att veta när du är ute i skog och mark. 

Se en 50 sekunders film om hur du använder Naturkartan!

Produktion: Länsstyrelsen Norrbotten/Anna Berhan

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Förvaltningen av det statliga ledsystemet

Telefon vx 010-225 50 00

Serviceinformation