Mamma i en affär utan el. Två barn finns med henne, ett barn håller i en ficklampa.

Du är en del av Sveriges beredskap!

Den 27 september till 3 oktober pågår Krisberedskapsveckan 2021 runt om i Sverige. Syftet är att under veckan uppmärksamma saker som ökar människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Vi behöver var och en ta ansvar för vår egen beredskap och att vi är förberedda om något inträffar, på så sätt stärker vi hela Sveriges motståndskraft.

KALENDER

 • 28 16 sep 2021 nov 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder Kompetensutveckling för ett inkluderande arbetsliv.

  Anmäl dig här – senast 16 november

 • 29 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Digital konferens om vräkningsförebyggande arbete Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 sep 2021 Klocka som ikon 13.00 - 14.30
  Fakta och fördomar om risk och kris I väntan på att Trygghetskonferensen 2021 ska arrangeras i Luleå erbjuder vi en serie digitala events. Misse Westers föreläsning handlar om hur tilliten påverkas av dialogen mellan myndigheter och bef...

  Anmäl dig här – senast 28 september

 • 06 okt 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Rasism i arbetslivet Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala ...

  Anmäl dig här – senast 29 september

Gränsskylt som visar Sverige inringat at gula EU-stjärnor

Samhälle

Gränsinformation

Här hittar du ansvariga myndigheters information gällande resor och trafik mellan Sverige, Norge och Finland.

Foto: Länsstyrelsen

Natur och landsbygd

Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Fjällräv

Miljö och vatten

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga just nu.

en mans hand trär en vigselring på en kvinnas ringfinger

Bo och leva

Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Om oss

Jobba hos oss

På uppdrag av regeringen arbetar vi för att främja Norrbottens utveckling och för att nationella mål och beslut får genomslag i länet. I vårt arbete påverkar vi människors vardag och framtid och bidra

fjällripa i sommarteckning, brun och vit. Foto:mostphotos

Djur

Jakt i fjällen

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg.

NYHETER

 • 2021-09-24

  Gemensamma satsningar för en hållbar skog

  19 insatser inom fem fokusområden. Det innehåller den handlingsplan för det regionala skogsprogrammet som har antagits av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten. Konkreta åtgärder och bred samverkan med olika aktörer inom bland annat rennäring, friluftsliv och skogsägare genererar en rad aktiviteter under den kommande treårsperioden.
 • 2021-09-23

  Du är en del av Sveriges beredskap

  Genom att förbereda dig inför kris och till och med krig kan du vara med och stärka Sveriges motståndskraft.
 • 2021-09-22

  Rapportera in åtaganden för biologisk mångfald

  Jobbar du för att skydda biologisk mångfald och sötvattenekosystem i Barentsregionen? Visa ditt stöd genom FN:s konvention...
 • 2021-09-21

  Landshövdingen besöker Älvsbyn

  Landshövdingens kommunturné har startat och nu besöker Lotta Finstorp Älvsbyns kommun.