KALENDER

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 jun 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  SO-information och inspirationsdag Välkommen till en information- och inspirationsträff för samhällsorientering. Träffen arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. ...

  Anmäl dig här – senast 25 maj

 • 01 jun 2021 Klocka som ikon 13.00 - 14.15
  Tillit, trygghet och fredliga konflikter I väntan på att Trygghetskonferensen 2021 ska arrangeras i Luleå erbjuder vi en serie digitala events. Nu är det dags för Edna Erikssons föreläsning om vad som bygger tillit, trygghet och skapar möjli...

  Anmäl dig här – senast 28 maj

 • 15 16 jun 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Utbildning i FREDA bedömningsinstrument Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ges digitalt och den ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken...

  Anmäl dig här – senast 28 maj

Kulturreservatet Gallejaur

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag.

ett medelålders par och två bruna kor i landsbygdsmiljö

Natur och landsbygd

Förvärv av lantbruksfastighet

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Mostphotos

Bo och leva

Tillsyn av den tillfälliga covid19-lagen

Nu kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Miljö och vatten

Transport av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du avfall från egen verksamhet? Då behöver du tillstånd för att transportera avfall eller göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Fjällfisk som två händer håller i i grunt vatten Foto: Länsstyrelsen

Djur

Fiske i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

En människa vandrar på en spångad led i fjällmiljö med höstig natur.Foto: H Hjort

Besöksmål

Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

NYHETER

 • 2021-05-12

  Fem pärlor för fågelskådaren

  Nu kommer våren och även fåglarna tillbaka. Fågelskådare kan vi alla vara, fåglar kan vi se nästan överallt. Men det är nå...
 • 2021-05-12

  Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och d...
 • 2021-05-12

  Vi har alla ett ansvar – nu stoppar vi smittspridningen i Norrbotten

  Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller an...