Other languages

Här hittar du information om Länsstyrelsen på andra språk.

Minoritetsspråk

Här kan du läsa om vilken rätt du som tillhör en av Sveriges nationella minoriteter har i kontakten med Länsstyrelsen.

English

Here you will find information on the County Administrative Board in English.

Contact