Anmälan om avgående respektive ny registertecknare för en stiftelse, Anmäla ändring av registeruppgifter för pensions- och personalstiftelse, Anmälan om ändring av registeruppgifter för annan stiftelse