Anmälan om ändring av registeruppgifter för annan stiftelse