Anmälan om avgående respektive ny registertecknare för en stiftelse

I e-tjänsten kan du som är registrerad som registerförtecknare för en stiftelse anmälan om avgående respektive ny registertecknare för en stiftelse.

Om Länsstyrelsen

Populärt

Tjänster

Följ oss