Anmälan om ändring av registeruppgifter för annan stiftelse

I e-tjänsten kan du som är registrerad som registertecknare för en stiftelse ändra uppgifter i stiftelseregistret för annan stiftelse.

Om Länsstyrelsen

Populärt

Tjänster

Följ oss