Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2014

Länsstyrelsen har på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten (HaV) tagit fram denna verksamhetsberättelse för länets kalkningsverksamhet budgetåret 2014. Som en bilaga till denna finns redovisning av nyckeltal för kalkningen samma år.

Året 2014 hade Kronoberg 22 % mer nederbörd än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Samtidigt låg mängden nederbörd endast 5 % över medel för de senaste 14 åren.

Årets mest betydande flödestoppar inträffade i alldeles i början och i slutet av året, samt på vissa ställen även i maj och augusti.

Kontakt