Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2013

Året 2013 var ovanligt torrt med drygt 20 % mindre nederbörd än normalt. Detta avspeglade sig som låga flöden i vattendragen. Av planerade 10 400 ton spreds endast 7 578 ton kalk i sjöar och vattendrag under 2013.

Detta är den lägsta årliga kalkmängd som spridits sedan mitten av 1980-talet. Framförallt är det kalkdoserarna som spridit mindre kalk än normalt, ca 50 % mindre än beräknat. Förklaringen heter ”flödesstyrning”. Vid låga flöden går det ut mindre kalk än vid högre dito.

Totalkostnaden uppgick till ca 8,9 Mkr, vilket motsvarar 1 175 kr/ton spridd kalk. Av nämnda kostnad täcktes ca 7,6 mkr (85 %) med statliga bidrag. Resterande ca 1,3 mkr stod länets kommuner för.

Kontakt