• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:11
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2012

Länsstyrelsen har på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten (HaV) tagit fram denna verksamhetsberättelse för länets kalkningsverksamhet budgetåret 2012. Som bilaga till verksamhetsberättelsen finns länets redovisning av nyckeltal för kalkningen samma år.

Under 2012 spreds totalt 9600 ton kalk i sjöar och vattendrag i Kronobergs län, varav ca 48 % med kalkdoserare till vattendrag, 14 % på våtmarker och ca 38 % direkt i sjöar. Den årliga kalkmängden har därmed minskat med ca 6 000 ton eller 35 % sedan mitten på 1990-talet.

Totalkostnaden uppgick till ca 9,6 Mkr, vilket motsvarar 996 kr/ton spridd kalk, vilket är ca 8 % högre än föregående år. Av nämnda kostnad täcktes ca 8,2 mkr (85 %) med statliga bidrag.

Kontakt