Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2012

Länsstyrelsen har på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten (HaV) tagit fram denna verksamhetsberättelse för länets kalkningsverksamhet budgetåret 2012. Som bilaga till verksamhetsberättelsen finns länets redovisning av nyckeltal för kalkningen samma år.

Under 2012 spreds totalt 9600 ton kalk i sjöar och vattendrag i Kronobergs län, varav ca 48 % med kalkdoserare till vattendrag, 14 % på våtmarker och ca 38 % direkt i sjöar. Den årliga kalkmängden har därmed minskat med ca 6 000 ton eller 35 % sedan mitten på 1990-talet.

Totalkostnaden uppgick till ca 9,6 Mkr, vilket motsvarar 996 kr/ton spridd kalk, vilket är ca 8 % högre än föregående år. Av nämnda kostnad täcktes ca 8,2 mkr (85 %) med statliga bidrag.

Kontakt