Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2011

Under 2011 spreds totalt 10 693 ton kalk i sjöar och vattendrag i Kronobergs län, varav ca 48 % med kalkdoserare till vattendrag, 12 % på våtmarker och ca 40 % direkt i sjöar.

Den årliga kalkmängden har därmed minskat med ca 6 000 ton eller 35 % sedan mitten på 1990-talet. Totalkostnaden uppgick till ca 9,9 Mkr, vilket motsvarar 926 kr/ton spridd kalk. Av nämnda kostnad täcktes ca 8,4 mkr (85 %) av statliga bidrag. Resterande ca 1,5 mkr stod länets kommuner för.

Försurningsbedömning med Magic-biblioteket visar att 77 % av de kalkade målsjöarna är försurade p.g.a. mänskliga aktiviteter. Motsvarande bedömning för alla länets sjöar ger att 56 % är försurade.

Kontakt