Växjö teater

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 434-2972-15

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-62-0

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Växjö teater

Teaterhuset vid Teatertorget i Växjö uppfördes i en tid då samlingsbyggnader utanför kyrkans sfär var ovanliga, samtidigt som efterfrågan på underhållning var stor bland städernas borgare. Spektakelhus uppfördes i de flesta av landets städer under 1800- talet.

Växjö var en av de första städerna som kom att uppföra reguljära spektakelhus, men två av dem slukades av de bränder som drabbade staden på 1830- och 1840-talen.

Kontakt