Växjö teater

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-2972-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-62-0
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Växjö teater

Teaterhuset vid Teatertorget i Växjö uppfördes i en tid då samlingsbyggnader utanför kyrkans sfär var ovanliga, samtidigt som efterfrågan på underhållning var stor bland städernas borgare. Spektakelhus uppfördes i de flesta av landets städer under 1800- talet.

Växjö var en av de första städerna som kom att uppföra reguljära spektakelhus, men två av dem slukades av de bränder som drabbade staden på 1830- och 1840-talen.

Kontakt