Växjö - Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

Om publikationen

Löpnummer: 2009:08

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Växjö - Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

Länsstyrelsen har valt att studera Kosta brukssamhälle där exploateringstrycket har varit starkt genom nyetableringar av New Wave Group som ny ägare av glasbrukskoncernen. Växjö centrum är det andra riksintresseområdet som studeras då även det har ett högt tryck på utveckling och utbyggnad.

Båda områdena är av riksintresse för kulturmiljövården.

Grundläggande för fördjupningarna av beskrivningarna av områdena är att studera äldre kartmaterial och på ett bättre sätt åskådliggöra samhällets årsringar.

Fotografier från olika miljöer och tider används som ett komplement för att illustrera värdena som riksintresset står för. På så sätt får man ett material som är enkelt att redovisa och förstå och som ger en bra beskrivning över ett områdes utveckling och de historiska spår som finns där.

Kontakt