Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mieån

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
237
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mideån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. De många verksamheterna längs Mieån har skapat unika miljöer av varierande funktion och ålder.

Detta har givit ett mångfacetterat kulturlandskap med historiskt djup och hög dignitet. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt