Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mieån

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 237

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mideån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. De många verksamheterna längs Mieån har skapat unika miljöer av varierande funktion och ålder.

Detta har givit ett mångfacetterat kulturlandskap med historiskt djup och hög dignitet. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt