Vattenanknutna kulturmiljöer vid Engaholms gods

Om publikationen

Löpnummer:
2015:03
Diarienummer:
436-1533-14
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Engaholms gods

Rapporten har tagits fram för öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Engaholm har utgjort en av de största godsen i Kronobergs län och går att koppla till flera vattenanknutna kulturmiljöer. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt