Vattenanknutna kulturmiljöer vid Engaholms gods

Om publikationen

Löpnummer: 2015:03

Diarienummer: 436-1533-14

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Engaholms gods

Rapporten har tagits fram för öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Engaholm har utgjort en av de största godsen i Kronobergs län och går att koppla till flera vattenanknutna kulturmiljöer. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt