Vattenanknutna kulturmiljöer vid Alsterån

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 436-676-18

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 430

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Alsterån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska värden att påverkas negativt.

De naturliga förutsättningarna och människans påverkan har skapat unika kulturmiljöer av varierande funktion och ålder vid Alsterån. Särskilt glasbruken har lämnat ett stort avtryck kring denna del av Alsterån. Detta har sammantaget givit ett varierat kulturlandskap med historiskt djup med hög betydelse för förståelsen av det förflutna.

För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt