Vattenanknutna kulturmiljöer vid Aggaån Kårestadsån

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 436-4700-16

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 226

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Aggaån Kårestadsån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska värden att påverkas negativt.

De naturliga förutsättningarna och människans påverkan har skapat unika kulturmiljöer av varierande funktion och ålder vid Aggaån/Kårestadsån. Detta har givit ett varierat kulturlandskap med historiskt djup med hög betydelse för förståelsen av det förflutna. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt