Vattenanknutna kulturmiljöer vid Aggaån Kårestadsån

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
436-4700-16
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
226
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Aggaån Kårestadsån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska värden att påverkas negativt.

De naturliga förutsättningarna och människans påverkan har skapat unika kulturmiljöer av varierande funktion och ålder vid Aggaån/Kårestadsån. Detta har givit ett varierat kulturlandskap med historiskt djup med hög betydelse för förståelsen av det förflutna. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt