Västra Torsås - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Torsås - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Torsås är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder. Det aktuella området ligger invid dess sydvästra gräns.

Fornlämningsbilden vittnar om en bosättningshistoria som åtminstone går ner i bronsålder, troligen ännu längre tillbaka.

Kontakt