Västra Torsås - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Torsås - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Torsås är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder. Det aktuella området ligger invid dess sydvästra gräns.

Fornlämningsbilden vittnar om en bosättningshistoria som åtminstone går ner i bronsålder, troligen ännu längre tillbaka.

Kontakt