Vartorps kvarn

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-1137-12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-32-3

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 56

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Vartorps kvarn

Kvarnen skulle kunna presenteras som landsbygdens första industri och det är få byggnadsverk som så tydligt länkar samman jordbrukssamhällets då- och nutida liv.

Spannmålsskörden var livsviktig och för att uppnå en fungerande livsmedelsförsörjning krävdes god tillgång på effektiva kvarnar. Platsen var även en social knutpunkt där människor träffades och utbytte information.

Kontakt