Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vartorps kvarn

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-1137-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-32-3
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Vartorps kvarn

Kvarnen skulle kunna presenteras som landsbygdens första industri och det är få byggnadsverk som så tydligt länkar samman jordbrukssamhällets då- och nutida liv.

Spannmålsskörden var livsviktig och för att uppnå en fungerande livsmedelsförsörjning krävdes god tillgång på effektiva kvarnar. Platsen var även en social knutpunkt där människor träffades och utbytte information.

Kontakt