Välkommen ut i Kronobergs natur

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-85-9
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Välkommen ut i Kronobergs natur

Boken är en vägvisare ut i Kronobergs natur. Vi har valt ut 35 besöksvärda och natursköna naturreservat som presenteras i ord och bild. Boken rymmer även ett kulturreservat, Linnés Råshult.

I vart och ett av reservaten kan du läsa om vilka stigar som finns att gå, vad du kan se för fåglar, växter och svampar. Här finns också ett och annat tips om vad du kan packa med dig i väskan på din färd ut.

Kontakt