Vägen framåt - Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2019-2025

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
501-4374-2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Strategi
Omslag Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025

Grunden för Sveriges miljöarbete är miljökvalitetsmålen som beslutades av riksdagen år 1999. Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Genom miljömålsarbetet genomförs den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) i Sverige.

Kontakt