Väckelsång sågverk

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 175

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Väckelsång sågv kompl 2005

En kompletterande markteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheterna Väckelsång 6:41 och 16:1 i Tingsryds kommun.

Syftet med undersökningen var att via en kompletterande utökad provtagning av jord och grundvatten klarlägga om det förekommer föroreningar i form av klorfenoler, klorerade bekämpningsmedel och dioxiner från den tidigare verksamheten i form av doppning av virke samt transporter inom fastigheten.

Undersökningen utförs som en utökad och kompletterande undersökning till den översiktliga undersökning enligt MIFO fas 2 som utfördes under år 2002 på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt