Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Väckelsång sågverk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
175
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Väckelsång sågv kompl 2005

En kompletterande markteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheterna Väckelsång 6:41 och 16:1 i Tingsryds kommun.

Syftet med undersökningen var att via en kompletterande utökad provtagning av jord och grundvatten klarlägga om det förekommer föroreningar i form av klorfenoler, klorerade bekämpningsmedel och dioxiner från den tidigare verksamheten i form av doppning av virke samt transporter inom fastigheten.

Undersökningen utförs som en utökad och kompletterande undersökning till den översiktliga undersökning enligt MIFO fas 2 som utfördes under år 2002 på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt