Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans!

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
851-1285-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Annan
Utveckla tillsammans - utvecklas tillsammans. En sammanställning över aktuella insatser inom asyl och etablering, finansierade med medel från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sammanställningen syftar till att sprida information om insatser som görs i Kronobergs län inom asyl och etablering samt visa på att Länsstyrelsens ekonomiska stöd till dessa insatser bidrar till en stärkt utveckling och samverkan i länet.

Målsättningen är att sammanställningen ska inspirera dig, din organisation eller kommun att utveckla ännu fler insatser i länet inom asyl och etablering!

Dokumentet vänder sig i första hand till civilsamhället och kommuner men även till andra parter som har ett intresse för samverkan och utveckling av mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända.

Kontakt