• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utvärdering av torkansamverkan 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
600-6770-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Utvärdering av torkansamverkan 2018

I den krissituation som sommarens torka 2018 ledde till, hade Länsstyrelsen ett samordningsansvar i länet. En utvärdering av denna torkansamverkan togs fram av en extern konsult för att få en utvärdering av Länsstyrelsens arbete och för att få ett utifrånperspektiv.

Kontakt