Utvärdering av torkansamverkan 2018

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 600-6770-2018

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Utvärdering av torkansamverkan 2018

I den krissituation som sommarens torka 2018 ledde till, hade Länsstyrelsen ett samordningsansvar i länet. En utvärdering av denna torkansamverkan togs fram av en extern konsult för att få en utvärdering av Länsstyrelsens arbete och för att få ett utifrånperspektiv.

Kontakt