Utvärdering av torkansamverkan 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
600-6770-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Utvärdering av torkansamverkan 2018

I den krissituation som sommarens torka 2018 ledde till, hade Länsstyrelsen ett samordningsansvar i länet. En utvärdering av denna torkansamverkan togs fram av en extern konsult för att få en utvärdering av Länsstyrelsens arbete och för att få ett utifrånperspektiv.

Kontakt