Utvärdering av miljöövervakningsprogram - en metodstudie

Om publikationen

Löpnummer: 2008:22

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Utvärdering av miljöövervakningsprogram - en metodstudie

Författarna har av Länsstyrelsen i Kronobergs län ombetts utvärdera ekologiska data från två miljöövervakningsprogram; ”Biologisk mångfald i naturreservat” och ”Övervakning av ängs- och hagmarker” som löpt under 1990- och 2000-talet.

Kontakt