Utvärdering av miljöövervakningsprogram - en metodstudie

Om publikationen

Löpnummer:
2008:22
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Utvärdering av miljöövervakningsprogram - en metodstudie

Författarna har av Länsstyrelsen i Kronobergs län ombetts utvärdera ekologiska data från två miljöövervakningsprogram; ”Biologisk mångfald i naturreservat” och ”Övervakning av ängs- och hagmarker” som löpt under 1990- och 2000-talet.

Kontakt