Utvärdering av kalkningens effekter i målvattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2017:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 321

Publikationstyp: Rapport

Rapport Utvärdering kalkning

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har Länsstyrelsen tagit fram föreliggande rapport.

Huvudsyftet är att informera HaV och andra intressenter om vad 30 års kalkningsverksamhet har givit för resultat i länets målvattendrag samt ge underlag för förändringar och effektiviseringar av spridningsplaneringen.

Kontakt