Utvärdering av kalkningens effekter i målvattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
321
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Utvärdering kalkning

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har Länsstyrelsen tagit fram föreliggande rapport.

Huvudsyftet är att informera HaV och andra intressenter om vad 30 års kalkningsverksamhet har givit för resultat i länets målvattendrag samt ge underlag för förändringar och effektiviseringar av spridningsplaneringen.

Kontakt