Utredning av en eventuell utvidgning av kulturreservatet komministerbostället Råshult

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
435-838-2016
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Utredning av en eventuell utvidgning av kulturreservatet komministerbostället Råshult

I denna rapport redovisas de kulturhistoriska och biologiska värden som ligger till grund för och motiverar en utökning av kulturreservatet Komministerbostället Råshult.

En utökning av kulturreservatet har varit ett önskemål av stiftelsen för Linnés Råshult sedan de köpt in en fastighet som var till försäljning i byn. Älmhults kommun äger numera också en av fastigheterna. Länsstyrelsen tog beslut år 2016 att inventera angränsande fastigheter till kulturreservatet för att utreda om det finns så höga kulturvärden att en utökning kan motiveras.

De inventeringar som genomförts visar att det finns höga kultur- och naturvärden och som motiverar ett skydd och därmed en utökning av kulturreservatet.

Kontakt