Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 5

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag - Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

Bor du vid en sjö, bäck eller å, uppskattar du säkert vattnets porlande, kluckande och grönskans spegling i ytan. Du är kanske beroende av vattnet för bevattning eller som dricksvatten. Ja, vattendragen är på många sätt en fantastisk resurs och har alltid varit. Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten.

Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar, ängslador, kraftverk – följ med på en upptäcktsfärd i vattnets tecken!

Kontakt