Uppföljning av miljömålsåtgärder 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Uppföljning miljömålsåtgärder 2016

Åtgärdsprogrammet för miljömål innehåller 139 åtgärder. 45 följdes upp under sommaren 2016. Fem konstaterades vara genomförda.

Även om ingen av åtgärderna i temat Hållbar konsumtion är genomförd så pågår det gott arbete i länet.

Kontakt