Undersökning av klorerade organiska ämnen och metaller i sex sjöar nedströms Böksholms f.d. sulfitfabrik 2000

Om publikationen

Löpnummer: 2000:35

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Undersökning av klorerade organiska ämnen och metaller i sex sjöar nedströms Böksholms f.d. sulfitfabrik 2000

Undersökning av klorerade organiska ämnen och metaller i sex sjöar nedströms Böksholms före detta sulfitfabrik 2000.

Kontakt