Undersökning av klorerade organiska ämnen och metaller i sex sjöar nedströms Böksholms f.d. sulfitfabrik 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2000:35
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Undersökning av klorerade organiska ämnen och metaller i sex sjöar nedströms Böksholms f.d. sulfitfabrik 2000

Undersökning av klorerade organiska ämnen och metaller i sex sjöar nedströms Böksholms före detta sulfitfabrik 2000.

Kontakt