Undersökning av bottenfaunan i Helgeå, vattendragssträckan Möckeln-Väraberga, samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2009:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Undersökning av bottenfaunan i Helgeå, vattendragssträckan Möckeln-Väraberga, samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn 2007

Detta är en inventering av bottenfaunan i vattendragssträckor i Helgeå och vid Åsnens utlopp som av Länsstyrelsen i Kronoberg har bedömts vara särskilt intressant på grund av förekomst av bland annat tjockskalig målarmussla och mal.

Bottenfaunainventeringen ingår som en del i ett inventeringsarbete som redovisas i rapporten ”Naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan Möckeln-Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn” (Kling & Nolbrant 2007).

Kontakt