• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en riffle-poolsträcka i Helge å

Om publikationen

Löpnummer:
2009:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en riffle-poolsträcka i Helge å

En undersökning av bottenfauna och sediment gjordes i tre pooler längs en riffle‐pool sträcka i Helge å nedströms Möckeln i Kronobergs län. Dessutom inventerades en lugnflytande sträcka uppströms en damm som referens.

Syftet var att föreslå en metod för uppföljning av poolerna eftersom dessa miljöer kan fungera som indikatorer på miljöförändringar i vattensystemet.

Undersökningen tyder på att poolerna i Helge å utgör en unik miljö med arter som har särskild preferens för denna miljö i förhållande till strömsträckor.

Sådana arter var tjockskalig målarmussla Unio crassus och flat dammussla Pseudanodonta complanata.

Kontakt