Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en riffle-poolsträcka i Helge å

Om publikationen

Löpnummer: 2009:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en riffle-poolsträcka i Helge å

En undersökning av bottenfauna och sediment gjordes i tre pooler längs en riffle‐pool sträcka i Helge å nedströms Möckeln i Kronobergs län. Dessutom inventerades en lugnflytande sträcka uppströms en damm som referens.

Syftet var att föreslå en metod för uppföljning av poolerna eftersom dessa miljöer kan fungera som indikatorer på miljöförändringar i vattensystemet.

Undersökningen tyder på att poolerna i Helge å utgör en unik miljö med arter som har särskild preferens för denna miljö i förhållande till strömsträckor.

Sådana arter var tjockskalig målarmussla Unio crassus och flat dammussla Pseudanodonta complanata.

Kontakt