Transjö Folkets hus

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-3884-13
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-44-6
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Transjö folkets hus

I slutet av 1800-talet började Folkets Hus-rörelsen få fäste i Sverige. Landets två första Folkets Hus byggdes i Kristianstad och Malmö. Så småningom sökte sig tankarna om föreningshus också upp till Småland.

Även om rörelsen ofta kunde kopplas till industrialiseringen och den därmed omfattande inflyttningen till städerna, kom Folkets Hus och Folkets Park också att få stor betydelse för många mindre samhällen. Inte minst gäller det för bruksorterna i Kronobergs län.

Kontakt