Toftaholm - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Toftaholm - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Toftaholm är ett av Ljungby kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och en av miljöerna längs den fornlämningsrika Lagadalen. Miljön ligger i Finnvedens gamla centralbygder, invid en kommunikationsmiljö med lång kontinuitet där sträckningar från såväl Lagastigen, gamla Riksettan och Riksettan är väl synliga.

Riksintresset består av en herrgårdsmiljö med byggnader från 1700- 1900-tal med omkringliggande herrgårdslandskap och lämningar efter en befäst medeltida gård på Stenhusholmen strax invid Toftaholm. Inom riksintresset finns även lämningarna efter Tofta skans, uppförd 1657. Landskapet är mycket fornlämningsrikt och visar på en kontinuerlig bosättning från stenålder och framåt.

Kontakt