Tillsyn - Råd och stöd hösten 2017

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 5

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Tillsyn hösten 2017

I nyhetsbrevet tillsyn - råd & stöd samlas
information om tillsynsvägledning samt allmän
information inom miljö- och hälsoskydd,
förorenade områden, vattenskydd, skydd mot
olyckor samt kulturmiljö.

Nyhetsbrevet skickas ut av miljöskyddsfunktionen på Länsstyrelsen och riktas till kommunerna.

Kontakt