Tillsyn - Råd och stöd hösten 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Tillsyn hösten 2017

I nyhetsbrevet tillsyn - råd & stöd samlas
information om tillsynsvägledning samt allmän
information inom miljö- och hälsoskydd,
förorenade områden, vattenskydd, skydd mot
olyckor samt kulturmiljö.

Nyhetsbrevet skickas ut av miljöskyddsfunktionen på Länsstyrelsen och riktas till kommunerna.

Kontakt