Televerkets hus

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-1137-12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-35-4

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Televerkets hus

Televerkets hus vid Stortorget i Växjö byggdes ursprungligen som Riksbankens byggnad. Riksbanken etablerades i Växjö år 1881, efter en motion av riksdagsman J. A. Sjö från Linneryd.

Verksamheten inhystes till en början i olika byggnader i anslutning till torget innan man 1911 kunde flytta in i det då nybyggda bankhuset vid stortorgets nordöstra sida. Torget hade en tradition av banketableringar, varför valet av lokalisering föll sig naturligt.

Kontakt