Televerkets hus

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-1137-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-35-4
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Televerkets hus

Televerkets hus vid Stortorget i Växjö byggdes ursprungligen som Riksbankens byggnad. Riksbanken etablerades i Växjö år 1881, efter en motion av riksdagsman J. A. Sjö från Linneryd.

Verksamheten inhystes till en början i olika byggnader i anslutning till torget innan man 1911 kunde flytta in i det då nybyggda bankhuset vid stortorgets nordöstra sida. Torget hade en tradition av banketableringar, varför valet av lokalisering föll sig naturligt.

Kontakt